Rechtsgebieden

Algemeen privaatrecht

Stel, u heeft een contract gesloten en een van de partijen komt de overeenkomst niet na. Het privaatrecht biedt in een dergelijk geval uitkomst. Wij informeren u daar graag over en brengen uw juridische positie in kaart.

Ondernemingsrecht

Heeft u een eigen bedrijf of organisatie, en heeft u behoefte aan juridische ondersteuning? Dan kunt u bij ons terecht met uw vragen, zowel op het gebied van commerciële rechtspersonen als op het gebied van stichtingen en verenigingen.

Arbeidsrecht

Bent u tijdens de corona-pandemie niet meer op uw werk ingeroosterd of heeft u geen salaris ontvangen? Dan heeft u mogelijk nog recht op salaris. Wij kunnen u adviseren over juridische kwesties omtrent dergelijke arbeidsrechtelijke zaken.

Huurrecht

U heeft een huurcontract maar door bijzondere omstandigheden (zoals de coronapandemie) kunt u de huurprijs niet meer betalen. Wij kunnen u adviseren over uw juridische positie als huurder.

Bestuursrecht

U heeft een tijd geleden een vergunning aangevraagd en deze is nog altijd niet verleend door de drukte vanwege de coronapandemie. Wij kunnen u adviseren over uw rechtspositie.

Strafrecht

De politie heeft u een boete opgelegd voor het overtreden van de coronamaatregelen. U bent het oneens met deze boete en vraagt zich af wat uw rechten zijn. Wij kunnen u op strafrechtelijk gebied adviseren over uw rechtspositie.