Rechtsgebieden

Algemeen privaatrecht

Het privaatrecht concentreert zich op de rechtsverhouding tussen burgers onderling. Stel, u heeft een contract gesloten en een van de partijen komt de overeenkomst niet na. Wij kunnen u in een dergelijk geval adviseren over de te nemen stappen.

Arbeidsrecht

Bent u tijdens de corona-pandemie niet meer op uw werk ingeroosterd of heeft u geen salaris ontvangen? Dan heeft u mogelijk nog recht op salaris. Wij kunnen u adviseren over juridische kwesties omtrent dergelijke arbeidsrechtelijke zaken.

Huurrecht

U heeft een huurcontract maar door bijzondere omstandigheden (zoals de coronapandemie) kunt u de huurprijs niet meer betalen. Wij kunnen u adviseren over uw juridische positie als huurder.

Onderwijsrecht

U heeft door de corona-pandemie een tentamen niet kunnen maken of uw tentamen is achteraf ongeldig verklaard. Wij kunnen u ook adviseren over uw rechtspositie als student.

Bestuursrecht

U heeft een tijd geleden een vergunning aangevraagd en deze is nog altijd niet verleend door de drukte vanwege de coronapandemie. Wij kunnen u adviseren over uw rechtspositie.

Strafrecht

De politie heeft u een boete opgelegd voor het overtreden van de coronamaatregelen. U bent het oneens met deze boete en vraagt zich af wat uw rechten zijn. Wij kunnen u op strafrechtelijk gebied adviseren over uw rechtspositie.