Home

Prometheus Juridisch Advies

Prometheus Legal Consultancy is een stichting met als doelstelling het verlenen van gratis juridisch advies aan de particulieren als ondernemingen met een juridische vraag van klacht. De focust Prometheus zich op klachten die van de coronapandemie, nu er een grote groep mensen bijzonder hard geraakt is door deze crisis en wij hen een helpende hand willen.Wij verlenen onze diensten aan personen en ondernemingen ontmoetten juridische vragen en/of klachten die (in)direct zijn ontstaan ten gevolge van de coronapandemie.Als vrijwilligers zien wij het als een maatschappelijke plicht om in deze tijd iets terug te geven aan de maatschappij.

Onze naam ontlenen wij aan de Griekse mythologie. Uit liefde voor de mensheid stal de titaan Prometheus het vuur van de Olympische goden en schonk dit aan de mensen. Prometheus is een symbool van barmhartigheid.Deze zelfde barmhartigheid is fundamenteel in de crisis van onze maatschappij zichvindt nu bevindt. Van de gedachtegang bieden wij u u 10000 bij de klachten die u heeft ten gevolge van de coronapandemie.

Het advies van de juridische

Het advies dat wij verlenen is geheel gratis en wordt de deur vrijwilligers. De vrijwilligers krijgen geen vergoeding voor de diensten die zij namens de Stichting leveren.

Kwaliteit

Onze adviezen worden geschreven door excellente rechtenstudenten en gecontroleerd deur professionals uit de wedrechtpraktijk.

Wanneer kunt u u bij ons terecht?

 

U kunt bij ons terecht met uw juridische klacht, als uw klacht verband houdt met de coronapandemie. Indien u aan deze voorwaarde voldoet, adviseren wij u graag op verschillende rechtsgebieden. Onder het kopje 'Rechtsgebieden' vindt u een overzicht van de gebieden waarop wij u kunnen adviseren.

Excellente studenten

De vrijwilligers van Prometheus zijn enthousiaste studenten van het Amsterdam Honours College of Law. Dit betekent dat zij in de top 5% studenten van de opleiding Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam en dat zij intensiever zijn. Deze excellentie uit zich in de over de jaren academische prestaties in de riet opgedane praktijk in verschillende rechtsgebieden.

Ervaring

De vrijwilligers van Prometheus hebben het riet in de rechtspraktijk. Zo zijn zij werkzaam bij advocatenkantoren, geschillencommissies en andere financiële en/of juridische instellingen. Deze opgedane kennis en ervaring zetten zij graag in om uw juridische vraag van klacht te beantwoorden.

Maatschappelijke betrokkenheid

Iets terug geven aan de maatschappij. Dat is waar Prometheus voor staat. De vrijwilligers verbonden aan Prometheus verstrekken de enkelf hoogstaand advies mensen die hulp kunnen gebruiken voor hun juridische vragen van klachten.

Onze adviezen

Adviseurs

De adviezen worden geschreven deur en enthousiaste studenten. Zij heeft de nodige (praktijk)ervaring opgedaan in diverse rechtsgebieden. De opinies ontmoetten een focus op de inhoud. Prometheus staat voor het leveren van helder advies dat direct op uw situatie.

Kwaliteitscontrole

De adviezen worden in groepsverband deur onze adviesgroepen geschreven. Elk advies wordt de door professionals van de rechtspraktijk, waardoor de adviezen van de kwaliteit zijn.

talen

Wij in Nederland. In het Engels, Frans, Duits, Italiaans, Arabisch en Turken is het een en andere.


Contact