Er zijn geen kosten aan het juridisch advies verbonden. Door gratis juridisch advies te verlenen hopen wij u te kunnen helpen. Op deze manier staat het eenieder vrij om op een laagdrempelige manier juridisch advies te kunnen ontvangen. 

De adviezen worden geschreven door gemotiveerde en excellente studenten. De studenten beschikken over zowel kennis als praktijkervaring en zullen deze inzetten om u van een juridisch advies te voorzien dat op uw situatie is toegespitst. Het advies wordt altijd gecontroleerd door een professional die werkzaam is in het rechtsgebied waarin uw geschil zich afspeelt.

Stichting Prometheus Legal Consultancy is een zelfstandig vrijwilligersinitaitief dat op generlei wijze is verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en/of de Universiteit van Amsterdam als zijnde een onderwijsinstelling. Onze vrijwilligers nemen allen deel aan het aanvullend Honoursprogramma wat enkel impliceert dat zij behoren tot de top 5% studenten en intensiever zijn geschoold. Hieruit dient geen verbondenheid van het initiatief aan de Universiteit van Amsterdam te worden afgeleid.

Indien u graag juridisch advies ontvangt, vragen wij u om het contactformulier in te vullen. Indien u aanvullende vragen heeft, staat het u vrij om te mailen naar info@prometheuslegalconsultancy.nl of contact met ons op te nemen via een van onze kanalen op sociale media. 

Indien u alle benodigde informatie heeft overhandigd door het invullen van het contactformulier, zullen wij intern bespreken of wij u de hulp kunnen bieden die u nodig heeft. Een reactie op uw verzoek ontvangt u zo spoedig mogelijk maar maximaal binnen 21 werkdagen. Indien wij uw verzoek accepteren en besluiten u te voorzien van juridisch advies, zullen wij nader contact met u opnemen.

Helaas kunnen wij u niet bijstaan tijdens een zitting bij de rechter of een andere geschilbeslechtende instantie. De Stichting verstrekt enkel juridisch advies, hetgeen ook betekent dat wij geen brieven of bezwaarschriften namens u indienen. Uiteraard denken wij graag met u mee over eventuele verdere juridische stappen.