Verplichtingen van de huurder en verhuurder: wie betaalt wat?


Een van de belangrijkste onderwerpen bij huurgeschillen zijn de kosten. Wie is verplicht om wat te betalen? In deze blog bespreken wij twee veelvoorkomende problemen, namelijk wie er verantwoordelijk is voor onderhoud aan de woning tijdens de huur en hoe de teruggave van de borg afgehandeld moet worden aan het eind van de huurperiode.

Wie betaalt de kosten voor het onderhouden van een huurhuis?

De vloer is beschadigd, de oven kapot en de tafel mist een poot. Wie is verantwoordelijk voor de kosten bij de reparatie van deze zaken? De huurder of de verhuurder? Uit de wet volgt dat de huurder verplicht is tot het vergoeden van klein onderhoud en de huurder van groot onderhoud. Deze bepaling is van dwingend recht; de verhuurder kan hier niet van afwijken. De vraag is dus: moet uw schade als klein of groot onderhoud worden gekwalificeerd?

Klein onderhoud

Wat klein onderhoud precies behelsd is te vinden in de wet. Dit zijn voornamelijk kleine reparaties of onderhoud die uit te voeren zijn voor een lage prijs, als het schoonhouden van ramen, het vernieuwen van een deurknop of deurbel etcetera. De precieze lijst is te hier te raadplegen.

Groot onderhoud

Bij groot onderhoud gaat het voornamelijk om grotere reparaties. Een kapotte deur of trapleuning, een defecte oven etcetera zijn allemaal aan te merken als groot onderhoud. Dit onderhoud kan immers niet zelf door de huurder tegen lage kosten uitgevoerd worden. 

Een uitzondering zijn reparatiekosten die buiten normaal verbruik door schuld veroorzaakt zijn. Hier moet de huurder wel voor opdraaien. Denk hierbij aan het moedwillig kapot maken van onderdelen van het gehuurde.

Wanneer mag de verhuurder borg inhouden bij het einde van de verhuur?

Om te beginnen moet de borg redelijk zijn. Aangenomen wordt dat een borg van drie keer de netto huur nog als redelijk wordt beschouwd. Het is dus niet toegestaan om exorbitante bedragen aan borg te vragen.

Maar dan nu de vraag: wat te doen in geval van schade aan het gehuurde geconstateerd bij het vertrek uit de woning? Het is alleen toegestaan om de borg in te houden bij schade door buitengewoon gebruik van het gehuurde. Is de vloer beschadigd door normale slijtage? Dan komt dit voor rekening van de verhuurder en niet de huurder. 

Indien de verhuurder bij het aangaan van het huurcontract geen opnamestaat – een document waarin opgenomen is wat de staat van het huis of appartement is bij het betrekken van de ruimte – heeft opgenomen, dan moet de verhuurder zelf bewijzen dat de schade veroorzaakt is door de huurder tijdens het huren. Het is natuurlijk slim om bij het betrekken van een woning een opnamestaat op te nemen om potentiële toekomstige conflicten te voorkomen.

Mocht u ondanks de voorgaande informatie vragen hebben wat dit precies voor u betekent en heeft u behoefte aan advies toegespitst op uw situatie, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Dit artikel is geschreven door Aïcha van der Ree en Quiryn Rook . Aïcha en Quiryn zijn beiden studenten Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam.