Prometheus Legal Consultancy: de oprichting

In begin februari doken de eerste berichten op van een besmettelijk virus afkomstig uit Wuhan. Destijds leek het nog een ver-van-ons-bed-show. Totdat op 27 februari de eerste besmetting van COVID-19 in Nederland werd vastgesteld. Niemand kon destijd voorzien hoe ingrijpend de naweeën van dit virus in ons dagelijks leven zouden zijn. Al snel volgde de eerste overheidsmaatregelen na de toespraak van minister-president Rutte op 16 maart 2020.


In de daaropvolgende dagen realiseerden wij, Ömer en Amin, al snel dat dit ook grote maatschappelijke gevolgen zou hebben en al bellend kwamen wij op het idee om mensen met hun juridische problemen te helpen. Dit idee evolueerde al snel in een project waaraan meerdere studenten collectief, met het oog op maatschappelijke betrokkenheid, een bijdrage wilden leveren. En zodoende ontstond het idee van een juridisch adviesbureau gedreven door acht enthousiaste studenten.
In de weken daarop hebben wij nagedacht over hoe wij dit project vorm konden geven. Daartoe zijn wij eerst in gesprek gegaan met verschillende organisaties en hebben wij uitgestippeld wat er nodig was om het project te lanceren. Als team merkten wij al snel dat de verwezenlijking van ons project geen walk in the park zou zijn: van de oprichting van een officiële stichting en het opstellen van een beleidsplan tot aan een toegankelijke website voor cliënten. Op ons project werd vanuit verschillende hoeken enthousiast gereageerd. Enthousiast was ook Allen & Overy toen wij hen over het project vertelden. Met dank aan hun uitstekende begeleiding in de oprichtingsfase van ons project, zijn wij erin geslaagd ons initiatief daadwerkelijk vorm te geven and the rest is history


De naam Prometheus ontlenen wij aan de Griekse mythologie. Uit liefde voor de mensheid stal dit figuur het vuur van de Olympische goden en schonk het aan de mensheid. Prometheus is daarmee een symbool van barmhartigheid. Dezelfde barmhartigheid is fundamenteel in de crisis waarin onze maatschappij zich nu bevindt. Prometheus is daarmee niet enkel een naam, maar tevens een bron waaruit wij inspiratie kunnen putten bij het verwezenlijken van de doelen van onze stichting. 


Met het oog op de toekomst is het doel om meer mensen te bereiken zodat wij meer mensen kunnen helpen met hun juridische problemen. De komende tijd willen wij ons door middel van het verstrekken van juridisch advies focussen op het verzachten van de negatieve gevolgen van de COVID-19-pandemie, voor zover die zich uiten in juridische problemen. Dit doel kunnen wij het best bereiken door onze relatie met maatschappelijke organisaties te versterken, door nuttige samenwerkingen aan te gaan en door meer naamsbekendheid te genereren. Ook het vergroten van het aantal studenten dat werkt aan de adviezen staat op de planning, zodat wij onze dienstverlening kunnen uitbreiden. Al met al kijken wij uit naar de komende tijd en hopen wij met Prometheus de drempel tot het recht te verlagen voor kwetsbare groepen in de maatschappij!

Dit artikel is geschreven door Amin Larossi en Ömer Arikan. Amin en Ömer zijn beiden studenten Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam.