Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Stichting Prometheus Legal Consultancy is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder vindt u alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van Prometheus Legal Consultancy, zoals voorgeschreven door de Belastingdienst.

Naam van de instelling: Stichting Prometheus Legal Consultancy.

RSIN/fiscaal nummer: 862096005.

Beschrijving van de doelstelling van de ANBI: het verlenen van (juridisch) advies aan personen met een sociaal of juridisch probleem al dan niet ten gevolge van (de omstandigheden veroorzaakt door) de COVID-19 pandemie en al hetgeen met het voorgaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Hoofdlijnen van het beleidsplan: zie Beleidsplan 2021-2024.

Beloningsbeleid: de bestuursleden van Prometheus Legal Consultancy ontvangen geen (financiële) beloning voor hun werkzaamheden. Eventueel gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Actueel verslag van onze uitgeoefende activiteiten: zie Blog.

Financiële verantwoording: Prometheus Legal Consultancy stelt jaarlijks een jaarrekening op waarin zij (financielë) verantwoording aflegt. Vanaf 2022 zal op deze pagina de jaarrekening worden gepubliceerd.


Steun Prometheus Legal Consultancy

Een fiscaal voordeel van onze ANBI-status is onder meer dat donaties voor donateurs aftrekbaar zijn van hun inkomstenbelasting of eventueel vennootschapsbelasting. Meer informatie over de aftrekbaarheid van giften aan een ANBI-stichting vindt u op de website van de Belastingdienst

Prometheus kan uw donaties goed gebruiken om haar dienstverlening te verbeteren en uit te breiden. Donaties die bij Prometheus binnenkomen worden onder andere besteed aan het opleiden van haar vrijwilligers, het verbeteren van haar marketingsstrategie en de reguliere kosten die een ANBI-stichting draagt.
Mocht u Prometheus op dit moment willen steunen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via info@prometheuslegalconsultancy.nl.