Onze doelstelling

Prometheus Legal Consultancy is een initiatief van acht enthousiaste studenten van het Honours College of Law aan de Universiteit van Amsterdam*De studenten die als vrijwilliger aan de Stichting zijn verbonden, behoren tot de top 5 % van de opleiding Rechtsgeleerdheid. Zij zetten zich naast hun studieactiviteiten in voor het algemeen belang door u van gratis juridisch advies te voorzien, hetgeen zij zien als een maatschappelijke plicht. Prometheus streeft naar hoogwaardige juridische dienstverlening en reikt u een helpende hand in deze moeilijke tijd. Onze vrijwilligers helpen u graag verder bij juridische vragen of klachten op het gebied van een van onze rechtsgebieden.

* Prometheus benadrukt dat zij op generlei wijze is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en/of het bijbehorend Honours College of Law.

Terug geven aan de maatschappij in deze moeilijke tijden is wat wij als studenten zien als een maatschappelijk plicht. Prometheus is daar de verwezenlijking van.” 

A Laurens' foto

Laurens de Korte

Voorzitter

Mijn naam is Laurens de Korte. Ondanks het feit dat ik derdejaars rechtenstudent ben, heb ik er al een betrekkelijk lange juridische carrière op zitten. Tijdens mijn voorgaande studies heb ik namelijk relevante praktijkervaring mogen opdoen bij verschillende instellingen: een hypotheker, een advocatenkantoor en het Openbaar Ministerie. Sinds 2018 werk ik met veel plezier voor de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (KiFiD) in Den Haag. Na het afronden van mijn studie hoop ik mijn diensten te kunnen verlenen aan de Europese Unie in Brussel.

Op dit moment wil ik mij echter geheel inzetten voor mensen die juridisch in de knel zijn geraakt door de coronapandemie. De tijd waarin wij op dit moment leven is niet de makkelijkste. Als ik mijn kennis en ervaring kan inzetten om een ander te helpen, dan zie ik dat als een maatschappelijke plicht. U kunt er op rekenen dat mijn medevrijwilligers en ik er alles aan doen om u te helpen met uw juridisch probleem.

    

A omer's foto breder

Ömer Arikan

Vicevoorzitter

Mijn naam is Ömer Arikan en ik ben een derdejaars rechtenstudent aan de Universiteit van Amsterdam.* Als vicevoorzitter zal ik het bestuur en mijn medestudenten ondersteunen tijdens werkzaamheden en werken aan de groei van Prometheus. Als initiatiefnemer ben ik al vanaf dag één betrokken bij dit project omdat ik mij realiseer dat de coronacrisis kwetsbare groepen in de samenleving het hardst raakt.

Ik merk als rechtenstudent dat ik de praktische toepassing van het recht interessant vind. Als student heb ik al praktijkervaring opgedaan bij onder andere de Gemeente Utrecht, het KNMI en de Notariële Stichting. Momenteel ben ik naast mijn studie actief als student-assistent voor de sectie Arbeidsrecht van de Universiteit van Amsterdam.* Dankzij mijn voorgaande studies beschik ik over uitstekende praktische vaardigheden die ik graag inzet om de missie van Prometheus te realiseren.

    

A Tigi's foto

Tigi Busstra

Penningmeester

Mijn naam is Tigi Busstra. Als penningmeester van stichting Prometheus Legal Consultancy houd ik mij bezig met het beheren van alle financiën. Daarnaast zorg ik, samen met mijn bestuursgenoten, voor de algemene taken binnen de stichting. Ik ben momenteel derdejaars student Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam.* Ik doe deze studie met veel plezier en verheug mij erop om al mijn opgedane kennis toe te passen in de praktijk door het geven van zorgvuldig juridisch advies! 

Ik heb mijn hele leven al een groot rechtvaardigheidsgevoel gehad en het geeft mij dan ook veel voldoening om mensen in deze moeilijke tijd zo goed mogelijk te helpen met het halen van hun recht. Voelt u zich dan ook altijd vrij om aan te kloppen bij stichting Prometheus Legal Consultancy; ik zal mij, samen met mijn medevrijwilligers, zo goed mogelijk inzetten om u te helpen met uw juridische problemen ten gevolge van de coronapandemie.


    

amin4

Amin Larossi

Secretaris

Ik ben een derdejaars student rechtsgeleerdheid aan het Honours College of Law aan de Universiteit van Amsterdam.* Als secretaris houd ik mij primair bezig met de verslaglegging van Prometheus Legal Consultancy, daarnaast ben ik als woordvoerder het aanspreekpunt namens de Stichting. Als behulpzaam persoon ben ik altijd bereid om mensen te helpen daar waar dat nodig is. Ik kon bij het uitbreken van de coronapandemie dan ook niet lijdzaam toekijken hoe mensen om mij heen in een juridisch web verzeild raakten. Dit karaktertrekje zorgde er dan ook voor dat ik als initiatiefnemer van Prometheus Legal Consultancy voornemens was om getalenteerde en gelijkgestemde medestudenten te benaderen om een eigen adviesbureau op te richten teneinde zoveel mogelijk mensen een helpende hand toe te reiken.         

Mocht u vragen hebben schroom dan niet om deze te stellen. Ik stroop mijn mouwen graag voor u op en streef er naar alles in begrijpelijke taal uit te leggen. Van huurgeschillen tot aan gecancelde vliegtickets, u kunt altijd op mijn tomeloze inzet rekenen. 

    

plc (3)

Lois Elshof

Commissaris Extern

Mijn naam is Lois Elshof. Ik zit nu in het laatste jaar van de opleiding Rechtsgeleerdheid aan het Honours College of Law te Amsterdam. Mijn aandacht viel al snel op juridische geschillen tussen de burger en de vaak almachtige overheid. Het afgelopen jaar heb ik met veel plezier ervaring opgedaan in deze rechtspraktijk, met name in het strafrecht. Zo heb ik gewerkt in het financieel-economisch straf- en bestuursrecht bij het advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek en het internationaal strafrecht bij het advocatenkantoor Prakken d’Oliveira.

Een tijd als deze brengt voor velen onrust en onzekerheid met zich, ook op juridisch gebied. Hiervoor bent u bij Prometheus Legal Consultancy aan het juiste adres en wij helpen u graag verder. Ik kijk er naar uit om samen met mijn medebestuurders onze opgedane kennis en ervaring in te zetten voor al uw juridische vragen en u zo goed mogelijk in deze tijd bij te staan. 

Naast het schrijven van de adviezen, zal ik mij als Commissaris Extern voornamelijk richten op potentiële samenwerkingen met verschillende advocatenkantoren en maatschappelijke organisaties om zodoende onze dienstverlening te optimaliseren. Neem bij vragen gerust contact op met mij via onderstaande e-mail.

   

A Daphne's foto

Daphne de Groot

Commissaris Extern

Mijn naam is Daphne de Groot. Momenteel ben ik een derdejaars rechtenstudent aan de Universiteit van Amsterdam.* De huidige tijd doet voor veel mensen vragen oprijzen die onlosmakelijk verbonden zijn aan het recht. Vragen die soms best ingewikkeld kunnen zijn, met name als men niet weet wat zijn of haar rechten en plichten zijn. Het kennen van je rechten en plichten is echter heel belangrijk, zeker in onzekere tijden zoals deze. 

Ik ben dan ook verbonden aan Prometheus Legal Consultancy om mensen hiermee te kunnen helpen. Net zoals mijn medestudenten zie ik de noodzaak in van het helpen van hulpbehoevenden in deze lastige tijd. De kennis die ik opdoe tijdens mijn studie zet ik dan ook graag in om mensen een stapje vooruit te helpen. Bij Prometheus Legal Consultancy zal hier voortdurend de focus op liggen: het daadwerkelijk helpen van mensen op een laagdrempelige manier. 

Als Commissaris Extern zal ik mij, naast het leveren van juridisch advies aan hulpzoekenden, met name bezighouden met het zoeken van de juiste ‘matches’ en samenwerkingen voor de stichting. Met de juiste samenwerkingen en onze oneindige inzet ben ik ervan overtuigd dat Prometheus Legal Consultancy een succes wordt en veel mensen daadwerkelijk geholpen kunnen worden.

    

A Aicha's foto

Aïcha van der Ree

Commissaris Intern

Mijn naam is Aïcha, ik ben een derdejaars rechtenstudent aan de Universiteit van Amsterdam* en ik houd mij bezig met deze stichting om mijn kennis te verbreden en in de praktijk toe te passen. Daarnaast heb ik een passie voor het helpen van mensen, specifiek op het gebied van rechten. Het rechtssysteem is voor velen verwarrend, maar verdient wel de nodige aandacht, want het betreft zaken die iedereen aangaan. Ik vind laagdrempeligheid belangrijk, omdat men het vaak een te grote stap vindt om een jurist te benaderen, waardoor ze niet weten waar ze aan toe zijn en wat ze wel of niet kunnen in moeilijke situaties. Door mij bezig te houden met deze stichting kan ik mijn passie verenigen met mijn idealen en hopelijk veel mensen een stukje verder helpen.

Naast het schrijven van adviezen zal ik me bezig houden met de samenwerking tussen de vrijwilligers en de bestuursleden. Mijn doel is om een open en goede sfeer te creëeren, opdat we samen de beste adviezen aan onze cliënten kunnen verlenen.

    

quiryn

Quiryn Rook

Commissaris Intern

Ik ben Quiryn Rook, een derdejaarsstudent aan het Honours College of Law van de Universiteit van Amsterdam.* Naast de studie heb ik reeds juridische ervaring opgedaan door onder andere te werken bij een advocatenkantoor, het verlenen van juridisch advies bij een andere stichting en les te geven als student-assistent op de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast zet ik mij actief in voor het bevorderen van de integratie van statushouders in Nederland.

Als onderdeel van Prometheus Legal Consultancy zal ik doorgaan met wat ik graag doe; andere mensen helpen. De coronapandemie heeft al genoeg leed veroorzaakt. Als wij u kunnen helpen met de door de coronapandemie ontstane juridische klachten doet ons dat goed. Schroom dan ook niet om contact met ons op te nemen, wij zetten onze expertise graag voor u in.