Prometheus Legal Consultancy

Prometheus Legal Consultancy is een stichting met als doelstelling het verlenen van gratis juridisch advies aan zowel particulieren als ondernemingen met een juridische vraag of klacht. Momenteel houdt Prometheus zich voornamelijk bezig met de ondersteuning van maatschappelijke organisaties die behoefte hebben aan juridische bijstand. Daarnaast kunnen ook particulieren bij ons terecht voor individuele geschillen. Als vrijwilligers zien wij het als een maatschappelijke plicht om in deze tijd iets terug te geven aan de maatschappij. 

Onze naam ontlenen wij aan de Griekse mythologie. Uit liefde voor de mensheid stal de titaan Prometheus het vuur van de Olympische goden en schonk dit aan de mensen. Prometheus is daarmee een symbool van barmhartigheid. Deze zelfde barmhartigheid is fundamenteel in de crisis waarin onze maatschappij zich nu bevindt. Vanuit deze gedachtegang bieden wij u derhalve gratis advies aan bij de klachten die u heeft ten gevolge van de coronapandemie.

Kosteloos juridisch advies

Het advies dat wij verlenen is geheel gratis en wordt verstrekt door vrijwilligers. Deze vrijwilligers krijgen geen vergoeding voor de diensten die zij namens de Stichting leveren.

Kwaliteit gewaarborgd

Onze adviezen worden geschreven door excellente rechtenstudenten en gecontroleerd door professionals werkzaam in het desbetreffende rechtsgebied.

Excellente studenten

De vrijwilligers van Prometheus zijn enthousiaste, afgestudeerde studenten van het Amsterdam Honours College of Law. Dit betekent dat zij behoren tot de top 5% studenten van de opleiding Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam* en dat zij intensiever zijn geschoold. Deze excellentie uit zich in de over de jaren behaalde academische prestaties alsook in de reeds opgedane praktijkervaring in verschillende rechtsgebieden. 

* Prometheus benadrukt dat zij op generlei wijze is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en/of het bijbehorend Honours College of Law.

Ervaring

De vrijwilligers van Prometheus hebben reeds ervaring opgedaan in de rechtspraktijk. Zo zijn zij werkzaam (geweest) bij advocatenkantoren, geschillencommissies en andere financiële en/of juridische instellingen. Deze opgedane kennis en ervaring zetten zij graag in om uw juridische vraag of klacht te beantwoorden.

Maatschappelijke betrokkenheid

Iets terug geven aan de maatschappij. Dat is waar Prometheus voor staat. De vrijwilligers verbonden aan Prometheus verstrekken enkel kwalitatief hoogstaand advies aan mensen die hulp kunnen gebruiken voor hun juridische vragen of klachten.

Onze adviezen

Adviseurs

De adviezen worden geschreven door ambitieuze en enthousiaste studenten. Zij hebben de nodige (praktijk)ervaring opgedaan in diverse rechtsgebieden. De adviezen worden geschreven met een focus op duidelijke en begrijpbare inhoud. Prometheus staat voor het leveren van helder advies dat direct toepasbaar is op uw situatie.

Kwaliteitscontrole

De adviezen worden in groepsverband door onze adviesgroepen geschreven. Elk advies wordt bovendien gecontroleerd door professionals uit de desbetreffende rechtspraktijk, waardoor de adviezen van hoogwaardige kwaliteit zijn.

talen

Wij communiceren primair in het Nederlands. Daarnaast is communicatie ook mogelijk in het Engels, Frans, Duits, Italiaans, Arabisch en Turks.